Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vinaconextrans.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Puffin là gì

That is a very grave danger, not only to lớn the salmon but also to lớn the seabirds—the puffins and guillemots.
Meanwhile, the industrial hoovering-up of species such as s& eels has led lớn crashing populations of bird species such as puffins.
Puffins, razorbills, guillemots and birds of that type have sầu their feathers clogged with oil while swimming and can neither swyên nor fly.
I am told on inquiry that three species of the auk—the guillemot, the razor-bill và the puffin—have suffered much.
In the case of a partridge you find practically no nest at all, & in the case of a puffin you find the nest down a rabbit hole.
My note also tells me that there is a certain tendency for great black-backed gulls to feed on puffins & shearwaters but that does not appear to lớn affect populations.
Assessments at two trial sites have shown puffin crossings khổng lồ be successful in allowing more time for pedestrians khổng lồ cross, particularly disabled and elderly people, without increasing delays to traffic.
As they reach offshore islands, we should recognise the impact that this alien introduction will have sầu on the population of sea birds, including gannets and puffins.
To lure them ashore and encourage the birds khổng lồ explore their home page, wooden puffin decoys were positioned atop large boulders.
The restoration efforts are based on the fact that young puffins usually return to breed on the same island where they hatched.

Xem thêm: Mối Tình Của Thiếu Gia Phan Thành Và Tiểu Thư Primmy Trương Sinh Năm Bao Nhiêu

Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên vinaconextrans.com vinaconextrans.com hoặc của vinaconextrans.com University Press tốt của những nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vinaconextrans.com English vinaconextrans.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *