Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vinaconextrans.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Worksheet là gì

The processing group completed the activity with nouns; the verbs were already written on their worksheet.
This is followed by a discussion of implications for remediation in terms of contrastive sound classes and minimal lexical pairs, with worksheets và examples.
Indonesian children need lớn be able to read và understvà affixes early, as many instructions in worksheets and exercise books are written in this size.
Most cognitive behavioural interventions use patient worksheets on a regular basis, for within or between session use.
These are genuinely thought-provoking and range from ideas for discussion to lớn practical activities such as designing worksheets, assessing compositions, và so on.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị quan điểm của những chỉnh sửa viên vinaconextrans.com vinaconextrans.com hoặc của vinaconextrans.com University Press hay của các bên cấp phép.
*

to lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands & fingers

Về Việc này

Xem thêm: Ai Sẽ Là Thủ Tướng Việt Nam Năm 2016 ? Ai Sẽ Là Thủ Tướng Việt Nam Năm 2016

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vinaconextrans.com English vinaconextrans.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *