Thông qua những trình duyệt web: IE, Firefox, …, bạn có thể coi được ngôn từ tập tin XML. Để luôn tiện mang lại câu hỏi hiển thị văn bản của tập tin XML, vào bài xích XML cùng với Style Sheet, chúng ta cũng có thể kết hợp thân CSS với các thẻ của tập tin XML hổ trợ mang đến Việc hiển thị trên các trình săn sóc. Bài này sẽ tế bào tả kỹ thuật chuyển đổi XML thanh lịch một tệp tin XML khác, chuyển đổi sang trọng HTML xuất xắc một dạng vnạp năng lượng bản dạng text khác. Đồng thời bài viết này cũng gợi ý các người dùng cách tạo 1 file XSLT thông qua các thành phần của XSLT 

I. Giới thiệu về Extensible Stylesheet Language (XSL):

XSL là một dạng ngôn ngữ kết hợp nền tảng XML để tạo thành stylesheet nhằm mục đích định dạng nội dung XML mang lại nhiều mục đích hiển thị sự so sánh, đồng thời XSL chi tiết tài năng chuyển đổi XML thành dạng định dạng khác. XSL tổng quan 3 phần:

*

– XSL Transformation (XSLT): là một ngôn ngữ dạng XML dùng để chuyển đổi XML thành định dạng khác như HTML

– XML Path Language (X-Path): là một ngôn ngữ dùng để tầm nã xuất các thành phần trong XML

XSL Formatting Object (XSL-FO): là ngôn ngữ dùng để định dạng XML

II. Quá trình biến đổi XML bằng XSLT

*

XML và XSLT là đầu vào cho công cụ chuyển đổi (tuyệt còn gọi là XSLT Processor). Kết quả của thao tác chuyển đổi này là một cấu trúc dạng cây với các nút là các element của XML đã được chuyển thay đổi các dạng text và thuộc tính do XSLT qui định.

Bạn đang xem: Xsl là gì

– Quá trình chuyển đổi gồm 2 bước chính:

+ Bước 1: XSLT Processor chuyển đổi văn bản XML thành cấu trúc dạng cây

+ Bcầu 2: XSLT Processor bắt nguồn áp dụng các khuôn mẫu (template) được knhị báo vào XSLT đến cấu trúc cây bên trên. Quá trình này bắt đầu từ thẻ root và đến các thẻ con, Khi tìm thấy thẻ có knhị báo template trong XSLT, XSLT Processor sẽ áp dụng template này mang đến thẻ đó và kết quả thu được cũng là một cấu trúc cây tuy thế dữ liệu đã được chuyển đổi

 

*

III. Cú pháp của XSLT:

– Cấu trúc XSLT giống như như cấu trúc XML. File XSLT là tệp tin có phần mở rộng là .xsl. Khi muốn knhị báo XSLT vào XML chúng ta dùng cú pháp sau:

– Cú pháp thẻ root của 1 file XSLT:

……..

– Trong đó thẻ là thẻ root mang lại toàn cục các file XSLT

IV. Top Level XSLT Element:

Top Level XSLT Element là các thẻ bé của thẻ bao quát các thẻ sau:

xsl:attribute-set: dùng để thêm các thuộc tính định dạng

xsl:import: dùng để import nội dung của một XSLT khác vào XSLT hiện hành

xsl:namespace-alias: knhì báo namespace cầm thế namespace của XML

xsl:output: khai báo định dạng của output, element này có nhiều thuộc tính, quan tiền trọng nhất là thuộc tính method là định dạng XML, HTML xuất xắc text

xsl:template: knhị báo template mang lại các element trong XML

xsl:variable: knhì báo hoặc gán quý giá mang đến biến dùng vào XSLT

V. Làm câu hỏi cùng với XSLT:

1. : là thành phần chính của XSLT, dùng để knhị báo các luật dùng để chuyển đổi các element tương ứng với thuộc tính “match” của thẻ này.

Cú pháp knhị báo

xsl:template match=”pattern” mode=”mode” name=”name” priority=”number”>

Trong đó:

match: knhị báo element nào sẽ áp dụng template này nếu ko có thuộc tính này bắt buộc phải có thuộc tính name dùng để knhị báo tên của template

mode: mang đến phép các các nút như là nhau sẽ được áp dụng nhiều rộng 1 lần

name: dùng để khai báo thương hiệu của template, nếu ko có thuộc tính này thì phải có thuộc tính match

priority: là một số nguyên dùng để khai báo cấp độ của 1 template trong trường hợp có nhiều template cho 1 element, template cấp độ cao hơn sẽ được áp dụng

2. : dùng để áp dụng một template mang lại element hiện hành xuất xắc áp dụng mang lại các element con của element hiện hành.

Cú pháp:

.

Xem thêm: Jonathan Galindo Là Ai? Thử Thách Cá Voi Xanh Gồm Những Gì? Jonathan Galindo Là Ai

Trong đó thuộc tính select dùng để knhị báo tên element áp dụng template. Nếu thuộc tính này không được knhì báo thì mặc định sẽ chọn nói chung các thẻ bé của thẻ hiện hành

3. : dùng để lấy nội dung của thẻ hiện hành và xuất quý giá này ra output.

Cú pháp:

xsl:value-of select=”expression” disable-output-escaping=”yes|no”/>.

Trong đó:

select: dùng để knhị báo tên của Element cần lấy giá trị

disable-output-escaping: quý hiếm hoặc yes hoặc no, dùng để knhị báo các ký tự tuyệt đỉnh sẽ được hiển thị nlỗi thế nào, nếu quý hiếm là “yes” các ký tự điển hình sẽ được xuất ra output đúng như định dạng ban đầu, nếu là “no” các ký tự này sẽ được nỗ lực thế (ví dụ như

4. dùng để knhì báo vòng lặp cho tập hợp các element tương đương nhau.

Cú pháp:

5. : dùng để thêm 1 chuỗi ký tự vào output.

Cú pháp:

text

Chúng ta làm ví dụ mang lại các thành phần XSLT bên trên. Trong ví dụ này chúng ta tạo 1 file XML dùng để lưu giữ trữ báo cáo các quyển sách bao gồm: thuộc tính id (mã), title (tiêu đề), price (giá).

*

Tập tin Book.xslt

*

Kết quả:

*

6. Thêm số thứ tự: thẻ

– Ví dụ:

Trong đó:

value=”position()”: lấy vị trí của thẻ hiện hành trong list

format=”1”: xuất ra output vị trí này khởi đầu từ 1

7. Kiểm tra dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó hay không:

Hoặc dùng:

….

….

– Ví dụ: chúng ta sẽ thêm vào bảng bên trên cột Kết quả nếu điểm thi >= 40: Đậu,

Rẻ

= 10″>Đắt

8. Chúng ta có thể sắp xếp lại lên tiếng trải qua thẻ .

Cú pháp:

xsl:sort case-order=”upper-first | lower-first” data-type=”number | qname | text” order=”ascending | descending” select=”expression”/>

– Ví dụ chúng ta sắp xếp danh sách book theo title tăng dần. Chúng ta thêm dòng sau sau dòng :

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *